Tuvākajos gados koncerns pilnībā pārstrukturēs savu darbu - planētas glābšanas un akūtu sociālo problēmu risināšanas nolūkos

" Ilgtspējīga attīstība" ir jēdziens, kas pirms dažiem gadiem mulsināja nezinātājus, taču šodien tas ir labi zināms visiem. Nav iespējams izveidot uzņēmējdarbību, neņemot vērā vides un sociālo realitāti. L'Oréal ir viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas to saprata. Debijas ilgtspējības programmu Sharing Beauty With All koncerns ieviesa tālajā 2013. gadā.Kopš tā laika L'Oréal siltumnīcefekta gāzu emisijas ir samazinātas par 78%, un 14 no uzņēmuma ražotnēm tagad tiek darbinātas tikai ar enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem avotiem. Turklāt, izmantojot L'Oréal solidaritātes programmu, vairāk nekā 90 000 cilvēku no sociāli nelabvēlīgām vidēm ir saņēmuši palīdzību darbā.

L'Oréal For The Future jaunā ilgtspējības programma seko tai pašai stratēģijai, rūpējoties par vidi un cenšoties risināt sociālās problēmas, taču ar vēl izlēmīgākiem soļiem. Līdz 2025. gadam visas L'Oréal iekārtas būs oglekļa neitrālas, un plastmasas iepakojums būs 100% atkārtoti lietojams, pārstrādājams vai bioloģiski noārdāms.

Iespaidīgākos rādītājus plānots sasniegt līdz 2030. gadam. Līdz šim laikam:

  • viss koncerna ražošanā izmantotais ūdens tiks 100% pārstrādāts un izmantots slēgtā ūdens apgādes ciklā;

  • visas sastāvdaļas un iepakojums būs pārstrādājams;

  • 95% sastāvdaļu būs bioloģiskas izcelsmes (vai nu iegūtas no parastajiem minerāliem, vai pārstrādātas);

  • 100% ražošanas atkritumu tiks pārstrādāti un pēc tam atkārtoti izmantoti ražošanā;

  • uzņēmums par 50% samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar līdzekļu transportēšanu.

Svarīga ziņa: katrs no mums varēs sniegt realizējamu ieguldījumu programmā. L’Oréal formulas plānots pilnveidot tā, lai to lietošanas gaitā cilvēki iztērētu par ceturtdaļu mazāk ūdens nekā šobrīd. L’Oréal arī sagatavoja sistēmu produktu marķēšanai atbilstoši ietekmes uz vidi pakāpei un ieguldījumam sociālo problēmu risināšanā. Vides un sociālās pēdas nospiedums tiek mērīts skalā no A līdz E – un katrs pircējs pats izlemj, kurai preču kategorijai dot priekšroku.

L'Oréal ne tikai maina biznesa modeli planētas nākotnei, bet arī sniedz mērķtiecīgu palīdzību šeit un tagad. 50 miljoni eiro jau pārskaitīti labdarības fondam grūtās dzīves situācijās nonākušu sieviešu atbalstam. Uzņēmums apņemas sniegt palīdzību darba atrašanā vēl 100 000 cilvēku no sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Un, lai novērstu turpmākas klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, L’Oréal drīzumā piešķirs 100 miljonus eiro dabisko ekosistēmu atjaunošanai un aprites ekonomikas attīstībai.

Kategorija: